Vrácení řidičského oprávnění vybodovanému řidiči

Řidičské oprávnění je možno navrátit žadateli na základě jeho písemné žádosti a předložení platného občanského průkazu, pokud:

  • vypršel celý trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
  • bylo upuštěno nebo podmíněně upuštěno od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
  • zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti podle § 94 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti podle § 94 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona
  • uplynula doba 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění podle §123c odst. 3 výše uvedeného zákona (po 12 bodech)

Co musíte udělat

  1. Přihlaště se u nás k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Toto přezkoušení nesmí být dříve než 12 měsíců po vybodování (uložení pokuty) a proběhne podle § 39 a) zákona 247/2000 Sb. Je zpoplatněno správním poplatkem Městskému úřadu 700 Kč.
  2. Je nutné vyplnit žádost o řidičské oprávnění a současně s žádostí i předložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.
  3. V autoškole si můžete domluvit výuku a výcvik jako přípravu na přezkoušení. Učební materiály vám budou u nás poskytnuty (cena za jednu vyučovací hodinu praktického výcviku je 300 Kč).
  4. Budete přihlášeni autoškolou na zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a v uvedený termín přistaví vozidlo (poplatek za zkoušky autoškole činí 1200 Kč). Zkouška se skládá z elektronického testu na PC o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a první pomoci. A dále z praktické jízdy, která trvá minimálně 30 minut.

Pozor, je zde možnost pouze jedné opravné zkoušky. V případě, že se některá z čásí zkoušky nepodaří ani na druhý pokus, žadatel musí z této části absolvovat nový výcvik nebo výuku v autoškole.