Kondiční jízdy

Základní podmínkou pro uskutečnění kondiční jízdy je vlastnictví příslušného řidičského oprávnění. Běžně nabízíme kondiční jízdy na osobní automobil (ŘP skupiny B).

Kondiční jízdy jsou určeny pro řidiče, kteří si nejsou za volantem příliš jisti. Umožní Vám, bez velkého stresu pod zkušeným dozorem instruktora na vozidlech autoškoly, získat větší řidičskou praxi a jistotu. Neriskujete tak zdraví své ani svých spolujezdců či poškození vlastního vozu.


Obsah kondičních jízd je vždy přizpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům klienta. Součástí hodin může být nácvik jízd od základních úkonů ovládání vozidla až po jízdu v náročném provozu v centru města, průjezd konkrétních tras nebo jenom dílčích dovedností např. parkování, couvání apod.. Při kondičních jízdách se Vám podle potřeby dostane i vysvětlení pravidel silničního provozu, u kterých dochází v posledních letech k častým změnám.


Jedna lekce trvá 1 vyučovací hodinu (45 min) - cena 500 Kč.