Správní poplatky

První zkouška odborné způsobilosti

700 Kč

Opakované zkoušky z odborné způsobilosti

Zkouška z PPV

100 Kč

Praktická jízda

400 Kč

Správní poplatek se platí před zahájením zkoušky v hotovosti na pokladně MÚ Třebíč a není součástí ceny kurzu.


Poznámka:

PPV - pravidla provozu vozidel