Řidičské oprávnění skupiny "B"

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení:

 • motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
 • s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 • pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg

Podmínky pro udělení oprávnění

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Rozsah výcviku

Teorie

 • 11 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 3 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy